Franhising Süreci

1

Bilgi Alma Süreci

Franchise talepleri; telefonla bilgi alma veya referans yöntemi ile gerçekleşebilir.

2

Başvuru Süreci

Başvuran kişi özgeçmişi, iş tecrübeleri ve referanslarının bulunucağı bilgileri info at newfranks.com mail adresine göndermelidir.

3

Ön Görüşme Süreci

Başvuru yapan Franchise adaylarımızdan profili uygun görülenler, daha detaylı görüşme yapmak için şirketimize davet edilirler.

4

İş Planı Sunumu Süreci

Ön görüşmesi olumlu geçen Franchisee adaylarımızdan Yönetim Kurulumuza sunması için bir İş Planı ve bölge pazar araştırmasını da içeren iş planı istenir.

5

Seçim Süreci

Adayın, işin başında birebir bulunacağı ve planda yer alanları başarıp başaramayacağına yönetim kadrosu tarafından karar verilir.

6

Oryantasyon ve Hazırlık Süreci

Adayın ve personelin 1 haftalık eğitim süreci başlar, bu eğitimlere tam anlamıyla katılmak zorundadır. Aynı dönemde dükkan(kiosk-Stand vb.) bulunması, yönetimin onayına sunulması, kiralama, dekorasyon faaliyetleri başlar.

7

Uygulama Süreci

Dükkanlarda ve standlarda pratik ve teorik eğitimler alınır.

Franchise Bedeli :

Stand: 30.000$

Projelendirme Bedeli :

2.000$

Franchise Hizmet Bedeli : 200$ / AY

Franchise bayilerimizden cirosu ne olursa olsun pay alınmaz.

Top